Hospicjum Domowe

Pomagamy również w domach


Domowe hospicjum dla dzieci „Nadzieja” działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 2002 roku. Zostało powołane po to, by pomóc rodzicom i opiekunom dzieci nieuleczalnie chorych przebywających poza oddziałami szpitalnymi. Nasi podopieczni oraz ich rodziny mogą liczyć na specjalistyczną opiekę tam, gdzie czują się najbezpieczniej - w miejscu ich zamieszkania, w otoczeniu najbliższych.

Rodzina pacjenta ma możliwość całodobowego kontaktu z personelem hospicjum domowego „Nadzieja” 7 dni w tygodniu, pod którego opieką aktualne znajduję się ponad 50 dzieci, które cierpią na schorzenia centralnego układu nerwowego, złożone wady rozwojowe, choroby metaboliczne i nowotworowe. Rodzice naszych małych podopiecznych nie ponoszą żadnych kosztów wiązanych z opieką paliatywną.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy kierowany do  rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

 

Naszym celem jest

·     Trwała poprawa sytuacji życiowej rodzin, które opiekują się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym oraz znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

·     Wspieranie rodzin gotowych aktywnie działać i przy pomocy stypendium dążyć ku trwałej poprawie sytuacji życiowej

·     Wspólne przezwyciężanie sytuacji bytowych spowodowanych niedostatkiem, który utrudnia opiekę nad potrzebującym dzieckiem

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni, nie potrafią sami przebić się do opinii publicznej z apelem o pomoc. W tym celu tworzymy fundusz pomocy stypendialnej tak, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.


Wniosek może złożyć każda rodzina, która:

·        Opiekuje się dzieckiem, które nie skończyło 25 roku życia, znajdującym się w ciężkim stanie klinicznym tzn. wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych
i pielęgnacyjnych

·        Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

·        Jest gotowa na podejmowanie działania w celu poprawy sytuacji rodziny

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin. Jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych  w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 7 maja 2023 roku
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

  Stowarzyszenie SPES

   Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

    1,5% KRS: 00000 14574

    Katowice ul. Kościuszki 46/3

            www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl

Do naszego hospicjum może trafić dziecko z Torunia i okolic, a do kwalifikacji dziecka potrzebne będą dokumenty:

Skierowanie

Skierowanie do hospicjum domowego od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza jednostki dotychczas prowadzącej leczenie;

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rodzic lub opiekun prawny przy składaniu dokumentów podpisuje klauzulę informacyjną dla pacjenta, wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumentacja medyczna

Kopia dokumentacji medycznej, dotychczasowego przebiegu leczenia;

Oświadczenie

Oświadczenie, w którym opiekun prawny (lub chory, jeśli ukończył 16 rok życia i jest to możliwe) wyrażają zgodę na objęcie opieką

Dowód osobisty

Do wglądu dowód osobisty opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do domowej opieki paliatywnej oraz dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia bezpłatnej opieki zdrowotnej;

Dodatkowe informacje o naszej placówce

W ciągu 2 tygodni od złożenia skierowania i dokumentacji dziecka zbiera się zespół, który na ich podstawie kwalifikuje dziecko do przyjęcia do hospicjum domowego. Pracownik hospicjum domowego informuje rodzinę, czy i od kiedy zostanie ona objęta specjalistyczną opieką - opieką hospicjum domowego zostaje objęta cała rodzina małego pacjenta. Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb wizyty mogą odbywać się częściej, podopieczny hospicjum ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Odwiedziny pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami. Naszym podopiecznym zapewniamy wsparcie rehabilitacyjne oraz pomoc pedagogów, psychologów i neurologopedów, którzy na każdym etapie choroby dziecka służą wsparciem i starają się pomóc rozwiązać pojawiające się problemy.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem medycznym takim jak: koncentratory tlenu, pulsoksymetry, ssaki, inhalatory, pompy infuzyjne i inne. Uczymy rodziców wykonywać podstawowe czynności pielęgnacyjne, szkolimy w zakresie technik usprawniania oraz pomagamy w zaopatrzeniu dziecka we właściwy sprzęt rehabilitacyjny. Nasze hospicjum w miarę możliwości  zapewnia też transport dzieci na chemioterapię, radioterapię i konsultacje specjalistyczne oraz organizuje ich przewóz do ośrodków rehabilitacyjnych. Każdy członek rodziny naszego podopiecznego może skorzystać z pomocy psychologa, pomagamy organizować zbiórki na leczenie i sprzęt dla chorego dziecka, wraz z darczyńcami naszej fundacji pomagamy spełniać dziecięce marzenia.

Hospicjum to też życie, trochę inne, ograniczone chorobą, ale naszą misją jest opieka nad dziećmi nieuleczalnie chorymi oraz wspieranie i pomoc ich najbliższym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny - 56 652 05 49/ 602 764 670 lub mailowy na adres: biuro@hospicjumnadzieja.pl.