Hospicjum Domowe

Pomagamy również w domach


Domowe hospicjum dla dzieci „Nadzieja” działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 2002 roku. Zostało powołane po to, by pomóc rodzicom i opiekunom dzieci nieuleczalnie chorych przebywających poza oddziałami szpitalnymi. Nasi podopieczni oraz ich rodziny mogą liczyć na specjalistyczną opiekę tam, gdzie czują się najbezpieczniej - w miejscu ich zamieszkania, w otoczeniu najbliższych.

Rodzina pacjenta ma możliwość całodobowego kontaktu z personelem hospicjum domowego „Nadzieja” 7 dni w tygodniu, pod którego opieką aktualne znajduję się ponad 50 dzieci, które cierpią na schorzenia centralnego układu nerwowego, złożone wady rozwojowe, choroby metaboliczne i nowotworowe. Rodzice naszych małych podopiecznych nie ponoszą żadnych kosztów wiązanych z opieką paliatywną.

Do naszego hospicjum może trafić dziecko z Torunia i okolic, a do kwalifikacji dziecka potrzebne będą następujące dokumenty:
Skierowanie należy dostarczyć do biura naszego hospicjum, ewentualnie umówić się na wizytę w domu pacjenta.
W ciągu 2 tygodni od złożenia skierowania i dokumentacji dziecka zbiera się zespół, który na ich podstawie kwalifikuje dziecko do przyjęcia do hospicjum domowego. Pracownik hospicjum domowego informuje rodzinę, czy i od kiedy zostanie ona objęta specjalistyczną opieką, bo opieką hospicjum domowego zostaje objęta cała rodzina małego pacjenta. Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb wizyty mogą odbywać się częściej, podopieczny hospicjum ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Odwiedziny pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami. Naszym podopiecznym zapewniamy wsparcie rehabilitacyjne oraz pomoc pedagogów, psychologów i neurologopedów, którzy na każdym etapie choroby dziecka służą wsparciem i starają się pomóc rozwiązać pojawiające się problemy.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem medycznym takim jak: koncentratory tlenu, pulsoksymetry, ssaki, inhalatory, pompy infuzyjne i inne. Uczymy rodziców wykonywać podstawowe czynności pielęgnacyjne, szkolimy w zakresie technik usprawniania oraz pomagamy w zaopatrzeniu dziecka we właściwy sprzęt rehabilitacyjny. Nasze hospicjum w miarę możliwości zapewnia też transport dzieci na chemioterapię, radioterapię i konsultacje specjalistyczne oraz organizuje ich przewóz do ośrodków rehabilitacyjnych. Każdy członek rodziny naszego podopiecznego może skorzystać z pomocy psychologa, pomagamy organizować zbiórki na leczenie i sprzęt dla chorego dziecka, wraz z darczyńcami naszej fundacji pomagamy spełniać dziecięce marzenia.

Hospicjum to też życie, trochę inne, ograniczone chorobą, ale naszą misją jest opieka nad dziećmi nieuleczalnie chorymi oraz wspieranie i pomoc ich najbliższym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny - 56 652 05 49/ 602 764 670 lub mailowy na adres: biuro@hospicjumnadzieja.pl.