Hospicjum Domowe

Pomagamy również w domach


Do naszego hospicjum może trafić dziecko z Torunia i okolic, a do kwalifikacji dziecka potrzebne będą dokumenty:

Skierowanie

Skierowanie do hospicjum domowego od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza jednostki dotychczas prowadzącej leczenie;

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rodzic lub opiekun prawny przy składaniu dokumentów podpisuje klauzulę informacyjną dla pacjenta, wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumentacja medyczna

Kopia dokumentacji medycznej, dotychczasowego przebiegu leczenia;

Oświadczenie

Oświadczenie, w którym opiekun prawny (lub chory, jeśli ukończył 16 rok życia i jest to możliwe) wyrażają zgodę na objęcie opieką

Dowód osobisty

Do wglądu dowód osobisty opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do domowej opieki paliatywnej oraz dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia bezpłatnej opieki zdrowotnej;