Jak możesz zosać wolontariuszem Naszej fundacji ?

Pomagać można na wiele sposobów


Fundacja Społeczno Charytatywna „Pomoc Rodzinie i Ziemi”

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Jeśli Twoje super moce to:

 W hospicjum możesz zostać wolontariuszem:

  • medycznym; bezpośrednia pomoc na oddziale np. spacery, czytanie, aktywizowanie podopiecznych do spędzania aktywnego czasu wolnego, pomoc podczas czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Takim wolontariuszem może zostać osoba, która ukończy szkolenie teoretyczno-praktyczne.

  • akcyjnym; pomoc nie bezpośrednia z pacjentem, lecz na jego rzecz. Pomoc ta opiera się głównie w codziennym funkcjonowaniu hospicjum. Pomoc takiego wolontariusza jest szczególnie przydatna podczas wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych. Do innych zadań takiego wolontariusza to min: Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, przygotowywanie i przeprowadzenie akcji, szukanie sponsorów,prowadzenie strony internetowej, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, utrzymywanie kontaktów z rodzinami pacjentów, rozsyłanie podziękowań darczyńcom, wykorzystując swoje specyficzne umiejętności, wolontariusze mogą pomóc jako prawnicy, ogrodnicy, tłumacze, kierowcy, malarze itp.

Więcej informacji: