Hospicjum Domowe

Hospicjum domowe Informacje


Domowe hospicjum dla dzieci „Nadzieja” działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 2002 roku. Zostało powołane po to, by pomóc rodzicom i opiekunom dzieci nieuleczalnie chorych przebywających poza oddziałami szpitalnymi. Nasi podopieczni oraz ich rodziny mogą liczyć na specjalistyczną opiekę tam, gdzie czują się najbezpieczniej - w miejscu ich zamieszkania, w otoczeniu najbliższych.

Rodzina pacjenta ma możliwość całodobowego kontaktu z personelem hospicjum domowego „Nadzieja” 7 dni w tygodniu, pod którego opieką aktualne znajduję się ponad 50 dzieci, które cierpią na schorzenia centralnego układu nerwowego, złożone wady rozwojowe, choroby metaboliczne i nowotworowe. Rodzice naszych małych podopiecznych nie ponoszą żadnych kosztów wiązanych z opieką paliatywną.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy kierowany do  rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

 

Naszym celem jest

·     Trwała poprawa sytuacji życiowej rodzin, które opiekują się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym oraz znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

·     Wspieranie rodzin gotowych aktywnie działać i przy pomocy stypendium dążyć ku trwałej poprawie sytuacji życiowej

·     Wspólne przezwyciężanie sytuacji bytowych spowodowanych niedostatkiem, który utrudnia opiekę nad potrzebującym dzieckiem

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni, nie potrafią sami przebić się do opinii publicznej z apelem o pomoc. W tym celu tworzymy fundusz pomocy stypendialnej tak, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.


Wniosek może złożyć każda rodzina, która:

·        Opiekuje się dzieckiem, które nie skończyło 25 roku życia, znajdującym się w ciężkim stanie klinicznym tzn. wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych
i pielęgnacyjnych

·        Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

·        Jest gotowa na podejmowanie działania w celu poprawy sytuacji rodziny

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin. Jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych  w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 7 maja 2023 roku
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

  Stowarzyszenie SPES

   Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

    1,5% KRS: 00000 14574

    Katowice ul. Kościuszki 46/3

            www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl

Dodatkowe informacje o naszej placówce

W ciągu 2 tygodni od złożenia skierowania i dokumentacji dziecka zbiera się zespół, który na ich podstawie kwalifikuje dziecko do przyjęcia do hospicjum domowego. Pracownik hospicjum domowego informuje rodzinę, czy i od kiedy zostanie ona objęta specjalistyczną opieką - opieką hospicjum domowego zostaje objęta cała rodzina małego pacjenta. Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb wizyty mogą odbywać się częściej, podopieczny hospicjum ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Odwiedziny pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami. Naszym podopiecznym zapewniamy wsparcie rehabilitacyjne oraz pomoc pedagogów, psychologów i neurologopedów, którzy na każdym etapie choroby dziecka służą wsparciem i starają się pomóc rozwiązać pojawiające się problemy.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem medycznym takim jak: koncentratory tlenu, pulsoksymetry, ssaki, inhalatory, pompy infuzyjne i inne. Uczymy rodziców wykonywać podstawowe czynności pielęgnacyjne, szkolimy w zakresie technik usprawniania oraz pomagamy w zaopatrzeniu dziecka we właściwy sprzęt rehabilitacyjny. Nasze hospicjum w miarę możliwości  zapewnia też transport dzieci na chemioterapię, radioterapię i konsultacje specjalistyczne oraz organizuje ich przewóz do ośrodków rehabilitacyjnych. Każdy członek rodziny naszego podopiecznego może skorzystać z pomocy psychologa, pomagamy organizować zbiórki na leczenie i sprzęt dla chorego dziecka, wraz z darczyńcami naszej fundacji pomagamy spełniać dziecięce marzenia.

Hospicjum to też życie, trochę inne, ograniczone chorobą, ale naszą misją jest opieka nad dziećmi nieuleczalnie chorymi oraz wspieranie i pomoc ich najbliższym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny - 56 652 05 49/ 602 764 670 lub mailowy na adres: biuro@hospicjumnadzieja.pl.