REALIZOWANE PROJEKTY

Każdego dnia się rozwijamy


Zapraszamy do udziału w projekcie

Aktywna rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt  to zorganizowanie indywidualnych i grupowych interdyscyplinarnych systematycznych, ciągłych i różnorodnych oddziaływać rehabilitacyjnych połączonych z aktywizacją społeczną dla 16 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w wieku 10-20 lat mieszkających na terenie Miasta Torunia do grudnia 2024r.

W trakcie realizacji zadania odbędą się zajęcia grupowe prowadzone przez trenerów terapii zajęciowej, pedagogów oraz psychologów, a także idywidualne z fizjoterapeutami i neurologpedami.

Celem zajęć grupowych będzie aktywna rehabilitacja terapeutyczna, społeczna i zawodowa osób młodych którzy będą niedługo wchodzić w rynek pracy oraz osób, których z racji wieku chcą podjąć pracę. Zajęcia grupowe pomogą nabyć kompetencje interpersonalne, poczucia własnej wartości oraz rozwiną zainteresowania beneficjentów.

Natomiast celem zajęć indywidualnych będzie poprawa sprawności ruchowej oraz mowy. Rehabilitacja oraz terapia będzie prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę terapeutów i trenerów. Wszystkie działania realizowane w projekcie służyć będą przede wszystkim promowaniu wśród osób z niepełnospranwościami aktywnych form spędzania czasu, wyjścia z domu, rozwijania pasji ,zainteresowań, rehabilitacji i terapii.

Zachęcamy do udziału w projekcie realizowanym dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja projektu potrwa od 01.01.2023-30.06.2023r

Projekt kierowany dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

Więcej informacji: 602 764 70

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
Nazwa zadania: BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY                     UL. SŁUŻEWSKIEJ 7 W TORUNIU
DOFINANSOWANIE: 4.150.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 9.175.111,82 zł
Głównym celem zadania jest budowa nowej siedziby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki inwestycji zwiększy się dostęp do usług zdrowotnych w postaci opieki
długoterminowej nad dziećmi i młodzieżą z przewlekłymi schorzeniami, wymagającymi stałej opieki w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Placówka udzielać będzie całodobowych
świadczeń zdrowotnych obejmujących zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację małoletnich
osób zależnych, niewymagających hospitalizacji oraz zapewni im kontynuację leczenia farmakologicznego, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także edukację. Odbiorcami
świadczeń będą przede wszystkim dzieci i młodzież z dużymi defcytami samoobsługi, wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji. W zakładzie będzie udzielana pomoc dzieciom przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności,mająca na celu poprawę jakości ich życia. W ośrodku będą prowadzone indywidualne i grupowe zajęcia fizjoterapeutyczne oraz terapeutyczne.

Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich " Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia"

Przetargi

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną związaną z przetargami unijnymi.

Wanny medyczne

Zakup, dostawa i montaż wanien medycznych pielęgnacyjnych w związku z realizacją projektu.

Podnośniki sufitowe

Zakup, dostawę i montaż podnośników sufitowych do przenoszenia pacjentów w związku z realizacją projektu.

Panele do gazów medycznych

Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży.

Sprzęt rehabilitacyjny

Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, w związku z realizacją projektu.
 

Kontakt

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

+48 (56) 652 05 49

biuro@hospicjumnadzieja.pl