FaniMani dla Pomagających

FaniMani.pl – to serwis, dzięki któremu przy okazji robienia zakupów przez internet można wspierać organizacje społeczne bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Z każdych zrobionych przez Ciebie zakupów sklepy przekazują od 1% do 6% dla naszej fundacji. Masz do wyboru ponad 1000 sklepów! Jako Kupujący nic nie dopłacasz, to sklep przekazuje nam prowizję
od Twoich zakupów.

Jak to zrobić?

Wystarczy skorzystać z aplikacji FaniMani i uruchomić darowiznę na rzecz Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi.

 • Wejdź na stronę www.Fanimani.pl i zarejestruj się w serwisie lub w aplikacji
  https://fanimani.pl/zaproszenie/472/df560d8b8b414ffe8a044497d24bf642/
 • Wejdź na fanimani.pl/sklepy i wybierz sklep, zakupy możesz zrobić to również przez Aplikację mobilną (iPhone, Android)
 • Pamiętaj o zainstalowaniu w przeglądarce Przypominajki, która automatycznie przypomni o darowiźnie, gdy będziesz na internetowych zakupach (rozszerzenie do przeglądarki Chrome, Firefox, Opera)
  https://video.fanimani.pl/cache/24852/przypominajka.mp4
 • Gdy wejdziesz na stronę sklepu, który jest partnerem FaniMani, zobaszysz informację o możliwości przekazania darowizny
 • Kliknij ,,Aktywuj darowiznę”
 • Obejrzyj krótki filmik: Jak to działa?

Dołącz do nas i wesprzyj Podopiecznych naszej fundacji, to nic nie kosztuje!!!

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201