Ankieta dla kandydata na wolontariusza

Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi
Hospicjum Nadzieja

  Dane personalne

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia

  Adres zameldowania

  Adres korespondencyjny

  Adres e-mail

  Telefon

  Wykształcenie (nazwa szkoły/uczelni/kierunek)

  Zawód

  Doświadczenie zawodowe

  Ukończone kursy/szkolenia/umiejętności (prawo jazdy, pierwszej pomocy, obsługa komputera, języki obce itd.)

  Doświadczenie w pracy wolontariusza

  Ograniczenia psychofizyczne do pracy (jakich prac nie chcę lub nie mogę wykonywać)?

  Twoje zainteresowania/hobby

  Wybierz charakter wolontariatu
  wolontariat w oddziale stacjonarnymwolontariat w hospicjum domowymwolontariat akcyjnywolontariat fundrisngowy

  W jakich ramach czasowych możesz świadczyć pomoc jako wolontariusz?
  Długoterminowo (opieka nad chorymi na oddziale i w hospicjum domowym)Regularnie (4 godziny tygodnioweo)Okazjonalnie (akcje okolicznościowe, charytatywne, zbiórki, koncerty)

  W jakie dni i w jakich godzinach możesz nas wesprzeć w pracy w hospicjum i w Fundacji?
  od do

  od do

  od do

  od do

  od do

  od do

  od do

  Czy masz jakieś doświadczenie w wolontariacie?
  Tak (jakie?)Nie

  Lubisz pracować:
  SamodzielnieW małym zespoleW dużej grupie

  Jakie są Twoje oczekiwania odnośnie wolontariatu?

  Czy masz doświadczenie w opiece nad osobą przewlekle chorą?
  Tak (jakie?)Nie

  Czy chcesz wziąć udział w dodatkowych szkoleniach dla wolontariuszy?
  Tak (jakie?)Nie

  Skąd się o nas dowiedziałeś?
  Z internetu/facebookaZ telewizji/radia/prasyZ plakatów/ulotekOd rodziny/znajomychUczestniczyłem w wydarzeniu organizowanym przez FundacjęInne źródła

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu.

  Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna
  Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100
  Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073,
  REGON 870401923, NIP 9561603640;
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail:
  biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania
  realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit.
  d RODO;
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie
  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
  prawa;
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
  osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu
  Danych Osobowych.

  Akceptacja Polityki Prywatności

  Szanowni Państwo,

  na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

  KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201