Zbiórka na Facebooku

Organizowanie wspólnej pomocy dla dzieci nieuleczalnie chorych jest teraz możliwe na wiele sposobów. Niewątpliwe Facebook odgrywa tu ogromną rolę i jest skuteczny. Jednak Facebook to przede wszystkim ludzie, cała społeczność, która o każdej porze może aktywnie włączyć się w pomoc dla naszych podopiecznych. Jeśli chcesz nasz wesprzeć, utwórz np. charytatywną zbiórkę urodzinową. Zachęć swoich znajomych do przekazania datku na rzecz naszej fundacji.

Wszystkie pieniądze zebrane za pośrednictwem zbiórki na Facebooku trafiają na konto Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi i są wykorzystywane na statutową działalność Fundacji. Nawet jeśli nie uda Ci się zebrać zadeklarowanej kwoty podczas tworzenia zbiórki to nie ma powodu do zmartwień, fundacja otrzyma każdą zebraną kwotę. Wszelkie datki przekazywane za pośrednictwem systemu płatności na Facebooku nie podlegają opłatom.

Dziękujemy Wam za każdą wpłatę jaką dokonujecie na rzecz

Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi

  1. Zajrzyj na nasz Fanpage: facebook.com/hospicjumnadzieja
  2. Wejdź w zakładkę Zbiórki i kliknij po prostu Utwórz.
  3. Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu: biuro@hospicjumnadzieja.pl

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201