Zbiórki okolicznościowe

„Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać”.

Max Scheler

 • Ślub
 • Rocznica ślubu
 • Zbiórka urodzinowa
 • Chrzest, Bierzmowanie, Pierwsza Komunia Święta

Ceremonia ślubna czy uroczystości rodzinne to okazja, aby zaangażować swoich gości w pomoc na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych. Organizując wyjątkowe spotkania rodzinne możecie zachęcić swoich gości, aby zamiast kwiatów przekazali dowolną kwotę dla naszej fundacji. Taką informację możecie zamieścić najlepiej na zaproszeniu.

Każde wsparcie finansowe jest dla naszej fundacji bardzo ważne. Pozwoli nam zakupić leki, artykuły higieniczne oraz sprzęt dla naszych dzieci.

Skontaktuj się z nami

Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi

Hospicjum Nadzieja

ul.Włocławska 169B

87-100 Toruń

Tel: 56 652 05 49

E-mail:biuro@hospicjumnadzieja.pl

 • Udzielimy Wam wszystkich potrzebnych informacji.
 • Przygotujemy puszkę z logo naszej fundacji.
 • Możecie dołączyć prośbę do gości o dokonanie wpłat bezpośrednio na konto naszej FUNDACJI.
 • Otrzymacie od nas również w podziękowaniu małą niespodziankę.

Poczuj radość z pomagania i dołącz do nas!

Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201