Społeczna odpowiedzialność biznesu
( CSR Corporate Social Responsibility)

Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi działa od 1996r. Podejmujemy wiele działań, aby nieść pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Realizacja wielu projektów i imprez kulturalnych na rzecz fundacji możliwa jest dzięki zaangażowaniu wielu darczyńców i wolontariuszy. Nieustannie poszukujemy do współpracy nowych partnerów z obszaru biznesu.

Formy współpracy Twojej firmy z naszą fundacją:

 • Wolontariat pracowniczy – zaangażowanie pracowników w prace na rzecz fundacji i społeczności lokalnej.
 • Pay-roll – comiesięczne groszowe odpisy od pensji pracowników firmy na rzecz ważnych inicjatyw społecznych podejmowanych we współpracy z fundacją.
 • Dzielenie się zasobami – wiedzą, technologią i produktami.
 • Działalność charytatywna – przekazywanie darowizn rzeczowych.
 • Wsparcie finansowe – systematyczne wsparcie finansowe dla naszych podopiecznych i na realizację projektów.

Dołącz do grona naszych partnerów!

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201