Przekaż 1% podatku

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz naszej Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi:

Nasz KRS 0000017073

Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi zarejestrowana jest w bazie organizacji pozarządowych http://bazy.ngo.pl

Przekazując nam 1% podatku pomagasz nam otaczać opieką nieuleczalnie chore dzieci i wspierać ich rodziny.

Twoje wsparcie pozwoli nam:

  • zapewnić naszym podopiecznym specjalistyczną opiekę (lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną oraz psychologiczną)
  • zakupić leki i drobny sprzęt medyczny dla naszych dzieci z oddziału stacjonarnego i hospicjum domowego.

Jak mogę przekazać swój 1 % podatku

Należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”. W rubryce „Numer KRS” należy wpisać 0000017073, a w rubryce „Wnioskowana kwota” należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

Osoby chcące przekazać 1% podatku dochodowego mają ułatwione zadanie – wystarczy, że w serwisie podatki.gov.pl wybiorą Twój e-pit i po zalogowaniu się zgodnie z instrukcją wpiszą w odpowiednim polu formularza nr KRS 0000017073 Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi – oraz kwotę odpowiadającą 1% podatku dochodowego.

Skorzystaj z ulgi podatkowej

Pamiętaj, że dokonanie wpłaty na rzecz Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi pozwala na skorzystanie z „ulgi za darowizny” przy rozliczaniu PIT. Wystarczy, że do formularza PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 dodasz załącznik PIT-OP i wypełnisz odpowiednie rubryki. Przekazana kwota darowizny obniży Twój dochód, a tym samym zmniejszy podatek (ulga za darowizny nie jest tym samym, co 1% podatku na OPP. Możesz jednocześnie skorzystać z ulgi za darowizny oraz przekazać naszej fundacji 1% podatku).

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201