Oddział Dzieci Wentylowanych Mechanicznie

W lutym 2017 roku, w ramach oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego, nasza fundacja poszerzyła obszar swoich działań o opiekę nad dziećmi z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania terapii inwazyjnej przy pomocy respiratora. Leczenie pacjenta realizowane jest w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rodzice ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia dziecka na oddziale.

Wymagane dokumenty

  • Skierowanie do oddziału dzieci wentylowanych mechanicznie.
  • Karta leczenia szpitalnego.
  • Aktualne wyniki badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych.
  • Kwalifikacja do objęcia opieką w zakresie wentylacji mechanicznej wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.
  • Zgoda opiekuna prawnego na leczenie dziecka.
KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201