Oddział Stacjonarny, całodobowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Nie wszystkie ciężko chore dzieci mogą przebywać w swoich domach rodzinnych. To właśnie skłoniło nas do utworzenia w 2008 roku oddziału stacjonarnego, jedynego takiego miejsca w województwie kujawsko- pomorskim. Nasz budynek położony jest z dala od zgiełku miasta, w otoczeniu lasu. W naszym domu, bo tak go nazywany może przebywać jednocześnie 12 dzieci. Wysoko wykwalifikowany personel zapewnia fachową opiekę.
Z naszymi maluchami i młodzieżą pracują pielęgniarki, rehabilitanci, psycholog, logopeda, neurologopeda i przeszkoleni terapeuci. Pracownicy naszego oddziału, a także wolontariusze spędzają czas z naszymi podopiecznymi dając im namiastkę rodzinnego ciepła. Pomagają w codziennych zajęciach czytają dzieciom książki, wychodzą na spacer, często zastępują rodziców. Dzieci, którym stan zdrowia na to pozwala uczestniczą w zajęciach integracyjnych z przedszkolakami i uczniami z toruńskich szkół. Mamy bardzo dobrze wyposażoną salę polisensoryczną.

Dzięki pracy całego zespołu dzieci lepiej się rozwijają i zdobywają nowe umiejętności.

Koszty leczenia naszych pacjentów pokrywa NFZ. Kwota, którą otrzymujemy w ramach umowy z NFZ nie pokrywa wszystkich wydatków oddziału stacjonarnego.

Jesteśmy wdzięczni za każdą przekazywaną nam pomoc.

Kto zostaje objęty naszą opieką?

  • Dzieci z nieuleczalna chorobą, u których stale lub okresowo nie może być prowadzona opieka w warunkach domowych.
  • Dzieci osierocone lub czasowo z przyczyn losowych pozbawione opiekuna prawnego.
  • Dzieci z rodzin żyjących w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych i socjalnych.
  • Dzieci wymagające pobytu czasowego: choroba rodziców, terapia rodzinna, konieczność wyjazdu ze zdrowym rodzeństwem.
  • Dzieci przewlekle chore.
KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201