Hospicjum Domowe

Hospicjum Nadzieja działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 2002 roku. Rodzice pacjentów toruńskiego hospicjum domowego nie ponoszą żadnych kosztów związanych z opieką paliatywną. Hospicjum domowe zostało powołane w celu opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi przebywającymi poza oddziałami szpitalnymi. Gdy medycyna nie jest już w stanie nic zrobić, a dzieci i ich rodzice, po długim okresie przebywania na oddziałach tęsknią coraz bardziej do swoich domów, wówczas opiekę nad dzieckiem przejmuje hospicjum. Nasi podopieczni oraz ich rodziny mogą liczyć na specjalistyczną opiekę w miejscu ich zamieszkania. Personel hospicjum dyżuruje 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Rodzina ma możliwość całodobowego kontaktu z personelem medycznym. Ciężko chore dzieci właśnie w domu czują się najbezpieczniej, w otoczeniu najbliższej rodziny. Pod naszą opieką znajduję się obecnie  53 dzieci, które cierpią na schorzenia centralnego układu nerwowego, złożone wady rozwojowe, choroby metaboliczne i nowotworowe.

 

Jak działamy? 

Pod naszą opiekę może trafić dziecko z regionu kujawsko-pomorskiego, które posiada skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego.  

 

Co zapewniamy? 

 • Całodobową opiekę paliatywną i terapeutyczną.
 • Opiekę lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną.
 • Wsparcie specjalistów: psychologów, pedagogów, neurologopedów, którzy na każdym etapie choroby dziecka służą wsparciem i starają się pomóc rozwiązać pojawiające się problemy.
 • Wsparcie rehabilitacyjne dla dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządu ruchu.
 • Nasz wykwalifikowany personel dojeżdża do naszych podopiecznych.
 • Dysponujemy specjalistycznym sprzętem medycznym takim jak: koncentratory tlenu, pulsoksymetry, ssaki, inhalatory, pompy infuzyjne i inne.
 • Uczymy rodziców wykonywać podstawowe czynności pielęgnacyjne, szkolimy w zakresie technik usprawniania oraz pomagamy w zaopatrzeniu dziecka we właściwy sprzęt rehabilitacyjny.
 • Hospicjum w miarę swoich możliwości zapewnia transport dzieci na chemioterapię, radioterapię i konsultacje specjalistyczne.
 • Organizujemy także przewóz dzieci do ośrodków rehabilitacyjnych.
 • Organizujemy zbiórki, pomagamy rodzinom w założeniu subkonta dla chorego dziecka. Zebrane fundusze ze zbiórek przekazujemy w całości dla chorego dziecka i jego rodziny.

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201