Wolontariat

,,Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”.

Ks. Mieczysław Maliński

Jeśli chcesz nieść bezinteresowną pomoc Podopiecznym naszej Fundacji oraz ich Rodzinom dołącz do naszego zespołu!

Uregulowania prawne dla wolontariatu

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r opublikowana w DZ.U.Nr 96 poz.873
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 11 grudnia 2002r.w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.

1. Kto może zostać naszym wolontariuszem?

Jeśli

 • jesteś osobą odpowiedzialną
 • masz ukończone 18 lat (jeśli nie masz ukończonych 18 lat – Twoi rodzice muszą wyrazić zgodę na Twój udział w wolontariacie)
 • masz trochę wolnego czasu i chcesz go podarować naszym podopiecznym
 • jesteś ciekawy świata i ludzi
 • jesteś staranny i dobrze zorganizowany
 • pragniesz pomagać w organizowaniu działań naszej fundacji
 • lubisz współpracować z ludźmi
 • jesteś kreatywny i chcesz realizować swoje pomysły

2. Jak możesz nam pomóc?

Wiele zależy od Ciebie, w czym jesteś najlepszy. Każdy z nas ma różne umiejętności, pasje i doświadczenia. Twoje wsparcie będzie dla nas bardzo pomocne w codziennych działaniach fundacji:

 • Wolontariat opiekuńczy – wsparcie naszych podopiecznych w Hospicjum Nadzieja na oddziale stacjonarnym oraz w hospicjum domowym. Jeśli jesteś systematyczny i pełen empatii to z pewnością Twoja praca bardzo nam pomoże w opiece hospicyjnej. Możesz towarzyszyć dzieciom w codziennych zajęciach czytać im książki, organizować wspólne zabawy, pomagać w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych czy wychodzić z nimi na spacer(jeśli jest taka możliwość). Nasze dzieci potrzebują jak każdy z nas przyjaciela, który będzie obok, potrzyma za rękę i po prostu przytuli.
 • Wolontariat akcyjny – jeśli nie czujesz się na siłach, by pomagać bezpośrednio w opiece nad dziećmi w hospicjum. Potrzebujemy wolontariuszy do prac biurowych, porządkowych, ogrodniczych a także do transportu i zaopatrzenia. Możesz zaangażować się w organizowanie różnorodnych wydarzeń na rzecz naszej fundacji:
  • koncerty charytatywne, wydarzenia kulturalne na rzecz hospicjum
  • eventy
  • projekty charytatywne
  • promowanie działań fundacji w social mediach
  • dystrybucja zaproszeń i materiałów promocyjnych
  • prelekcje (w szkołach, na uczelniach) rozpowszechniające wiedzę o naszym hospicjum
  • uroczystości hospicyjne (np.: Wigilia dla pacjentów)
  • imprezy promujące hospicjum (kiermasze świąteczne i inne festiwale lokalne)
  • pikniki, wycieczki dla pacjentów i ich rodzin
  • kwesty
 • Wolontariat fundrisngowy – jeśli jesteś cierpliwy, dobrze zorganizowany i potrafisz planować strategicznie to będziesz mógł nam pomóc:
  • w pozyskiwaniu funduszy na działania fundacji
  • opracowywaniu długofalowych projektów
  • przygotowaniu bazy potencjalnych darczyńców/partnerów
  • wyszukiwaniu potencjalnych źródeł finansowania np.: fundusze unijne
  • analizy danych potencjalnych sponsorów
  • wspieraniu wszelkich działań CSR (corporate social responsilbility) – przygotowanie ofert współpracy dla firm i propagowaniu koncepcji społecznego zaangażowania biznesu

3. Co możemy Ci zaoferować?

 • zdobędziesz nowe doświadczenia
 • spotkasz wspaniałych ludzi
 • rozwiniesz swoje zainteresowania
 • nauczysz się cieszyć z najmniejszych rzeczy
 • będziesz miał wpływ na zmiany społeczne zwiększysz swoje szanse na znalezienie pracy

Kontakt:

Koordynator wolontariatu: Małgorzata Lenkiewicz

e-mail: m.lenkiewiczowa@gmail.com

Tel.: 579026791

Uczestniczyliśmy, razem z blisko 100 hospicjami z całej Polski, w trzyletnim (2007-2010) projekcie rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubię pomagaćwww.hospicja.pl. Projekt został przygotowany przez Krajowego Duszpasterza Hospicjów wraz z Fundacją Hospicyjną oraz zaakceptowany przez Fundację PZU jako partnera tego ogólnopolskiego działania.

W 2017 roku zorganizowaliśmy konferencję motywacyjną pt. „Wolontariat najlepszą drogą do doskonalenia zawodowego” na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych dofinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik konferencja prezentacja:

Podstawy prawne organizacji pracy z wolontariuszem i wyzwania dla organizatora

 

Przejdź do ankiety online

lub Pobierz i wypełnij ankietę PDF.
i wyślij ją na adres hospicjum. Skontaktujemy się z Tobą i umówimy na rozmowę z koordynatorem wolontariatu.

e-mail: magda@hospicjumnadzieja.pl

Tel. 602 764 670

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201