Nasz zespół

Zarząd Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi

Prezes

Aleksandra Ruszczak

Wiceprezes

Magdalena Nałęcz

Członek

Ewa Biedrzycka

Rada Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi

Przewodniczący

Andrzej Cichocki

Członek

Paweł Brzeziński

Członek

dr Edward Krajewski

Koordynacja medyczna

dr Maciej Cettler

dr Anna Rosochowicz

Koordynacja pielęgniarska

Dariusz Ciborski

Koordynacja fizjoterapeutyczna

Aleksandra Hermann

PR i działania marketingowe

Małgorzata Lenkiewicz

Koordynator Wolontariatu

Magdalena Nałęcz
KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201