Nasza historia

„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi.

                                                                                                                             Św. Jan Paweł II

Ołena Bożemska swoją działalność charytatywną rozpoczęła od pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym. Wspólnie z mężem Zbigniewem Bożemskim oraz dzięki grupie przyjaciół stworzyła dla dzieci stowarzyszenie, które wspierało rodziny ciężko chorych maluchów. Pani Ołena, aby bardziej skonsolidować siły i skupić swoje działania na organizacji opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi założyła Fundację Społeczno-Charytatywną Pomoc Rodzinie i Ziemi w 1996 r.

O4 czerwca 2001 roku fundacja otrzymała wpis do KRS i zaczęła działać niosąc pomoc dzieciom niepełnosprawnym. W roku 2002 z jej inicjatywy powołano w Toruniu Dziecięce Hospicjum Nadzieja. Placówkę udało się otworzyć tylko dzięki jej ogromnej determinacji. Na ten ośrodek czekały dzieci po chemioterapii, z wadami genetycznymi i schorzeniami centralnego układu nerwowego z całego regionu kujawsko-pomorskiego. Po wielu staraniach fundacja otrzymała parterowy budynek od miasta  przy ul. Włocławskiej 169 b. Niestety jego stan techniczny wymagał całkowitego remontu i zebrania ogromnych środków finansowych. Dzięki pomocy darczyńców i ludziom dobrego serca udało się odnowić cały budynek i wyposażyć w niezbędny sprzęt. Do ostatnich chwil Ołena Bożemska, prezes i współtwórczyni toruńskiego hospicjum oddawała całe serce i energię tej instytucji, a przede wszystkim jej podopiecznym. Zmarła 08 stycznia 2012 roku po ciężkiej chorobie.

Obecnie, placówka ma pod opieką blisko pięćdziesięciu pacjentów. W 2008 powstał stacjonarny, całodobowy Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla ciężko chorych dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w swoim rodzinnym domu. Na oddziale może przebywać jednocześnie 12 dzieci. Wysoko wykwalifikowany personel zapewnia naszym pacjentom całodobową opiekę medyczną, rehabilitacyjną oraz terapeutyczną.

W roku 2013 prezesem Fundacji została Aleksandra Ruszczak. Nieustanna troska o zdrowie i uśmiech naszych podopiecznych to całe życie nowej prezes.

29 października 2013 roku Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi uzyskała Status Organizacji Pożytku Publicznego.

W lutym 2017  w ramach Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego powstał Pododdział Dzieci Wentylowanych Mechanicznie dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową,wymagających stosowania terapii inwazyjnej przy pomocy respiratora.

 

 W lipcu 2018 roku rozpoczęła się budowa nowego obiektu. W nowej placówce przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu powstanie stacjonarny Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla 12 dzieci i 18 dorosłych wymagających całodobowej opieki. Chcemy wybudować dom ulgi i wytchnienia dla rodzin naszych pacjentów. Rodzice na co dzień zajmują się przewlekle chorymi dziećmi w domu, często potrzebują oni psychicznej i fizycznej regeneracji. Na okres rekonwalescencji rodziny będą mogły zostawić swoich bliskich pod naszą specjalistyczną opieką. Zrobimy wszystko, aby wszyscy podopieczni, którzy do nas trafią czuli się jak w domu. Tuż obok naszego ośrodka powstanie pierwsza tężnia solankowa w Toruniu z systemem ścieżek solankowych dla aktywnej haloterapii. W projekcie uwzględniono również ławki i budowę integracyjnego placu zabaw. Projekt zostanie sfinansowany z budżetu partycypacyjnego miasta Torunia. Nasz nowy oddział budujemy z własnych środków. Wierzymy, że znajdą się ludzie o wielkich sercach, na których nasza Fundacja będzie mogła liczyć.

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201