Budujemy nowy dom!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców regionu, do ludzi o dobrych sercach, do firm:

Pomóżcie nam zbudować Nowy Dom dla podopiecznych naszej fundacji!

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Nazwa zadania: BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. SŁUŻEWSKIEJ 7 W TORUNIU

DOFINANSOWANIE: 4.150.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 9.175.111,82 zł

Głównym celem zadania jest budowa nowej siedziby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki inwestycji zwiększy się dostęp do usług zdrowotnych w postaci opieki długoterminowej nad dziećmi i młodzieżą z przewlekłymi schorzeniami, wymagającymi stałej opieki w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Placówka udzielać będzie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację małoletnich osób zależnych, niewymagających hospitalizacji oraz zapewni im kontynuację leczenia farmakologicznego, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także edukację. Odbiorcami świadczeń będą przede wszystkim dzieci i młodzież z dużymi deficytami samoobsługi, wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji. W zakładzie będzie udzielana pomoc dzieciom przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności, mająca na celu poprawę jakości ich życia. W ośrodku będą prowadzone indywidualne i grupowe zajęcia fizjoterapeutyczne oraz terapeutyczne.

16 lipca 2018 roku w obecności wiceprezydenta Torunia Andrzeja Rakowicza, posłów Tomasza Lenza i Arkadiusza Myrchy, a także wielu naszych przyjaciół, partnerów i sponsorów wmurowaliśmy kamień węgielny pod nowy budynek Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu. Miasto przekazało Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi działkę przy ulicy Służewskiej 7 w użytkowanie wieczyste.

Jesteśmy wdzięczni Władzom Miasta, wszystkim Darczyńcom,
a także firmie MaxBud, która podjęła się budowy.

Na nowy budynek z utęsknieniem czekają nasi podopieczni i ich rodziny. W naszym regionie brakuje placówki, w której opiekunowie na jakiś czas mogą zostawić swoje ciężko chore dzieci. Często sami potrzebują chwili odpoczynku dla siebie czy pozostałych dzieci. Opieka 24 h na dobę nad dzieckiem niepełnosprawnym wymaga ogromnej siły psychicznej i fizycznej.

Dotychczasowy budynek przy ulicy Włocławskiej 169 b nie spełnia niestety norm nowoczesnej placówki medycznej. Budowa nowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego pozwoli nam na świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, a także zapewni naszym podopiecznym znacznie lepsze warunki do życia. Pozwoli również na przyjęcie nowych pacjentów, dla których nasza placówka jest nie tylko miejscem zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych, ale przede wszystkim jest ich prawdziwym domem, pełnym miłości

i zrozumienia. Obok nowego obiektu powstanie pierwsza tężnia solankowa w Toruniu z systemem ścieżek solankowych do aktywnej haloterapii. W projekcie uwzględniono również ławki i budowę integracyjnego placu zabaw. Projekt budowy tężni oraz placu zabaw zostanie sfinansowany z budżetu partycypacyjnego miasta Torunia.

Budowę nowego oddziału rozpoczęliśmy z własnych zebranych środków.

Wierzymy, że z Waszą pomocą uda nam się zbudować Nadzieję, dla kolejnych pokoleń nieuleczalnie chorych dzieci oraz dorosłych.

Fundacja Społeczno-Charytatywna
Pomoc Rodzinie i Ziemi
ul. Włocławska 169b, 87-100 Toruń,
KRS: 0000017073

Wpłaty na budowę nowego domu możesz dokonać bezpośrednio na nr konta: 

Santander Bank Polska S.A.
21 1090 1506 0000 0001 0385 1201

Możesz nam pomóc, przekazując potrzebne materiały budowlane do kontynuowania rozpoczętej budowy.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, czego potrzebujemy, zadzwoń proszę do przedstawiciela firmy Max Bud. Pan Radek Radecki udzieli szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące zapotrzebowania na materiały budowlane: 504 178 893.

Do współpracy zapraszamy również hurtownie oraz sklepy budowlane!

Dziękujemy z całego serca za każde wsparcie!

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201