Aż się chce krzyczeć MAMY TO, MAMY TO! Wczoraj miało miejsce oficjalne otwarcie i przekazanie naszego nowoczesnego integracyjnego placu zabaw. Droga do jego powstania była naprawdę długa i warto o niej przypomnieć:

Pomysłodawcą samego projektu był Piotr Lenkiewicz Radny Miasta Torunia, który napisał wniosek do Budżetu Obywatelskiego a następnie koordynował całą procedurę z wnioskowaniem o przesuwanie terminu realizacji z racji na rozbudowę naszego oddziału (Piotrze, jeszcze raz dziękujemy Ci z całego serca ❤️ ). Nade wszystko dziękujemy WAM, kochani mieszkańcy Mój Toruń bo to Waszymi głosami ten projekt wybrano do realizacji i dzięki Waszemu zaangażowaniu mogliśmy ze wzruszeniem czuć, że dobro niepełnosprawnych dzieci leży Wam na sercach. Dziękujemy również Urzędowi Miasta Mój Toruń za przychylność i pomoc, bo tak naprawdę to bez woli magistratu projekt mógłby zostać anulowany z racji na opóźnienia w realizacji. Tyle historii. Dziś świętujemy i zapraszamy WAS do odwiedzin bo to miejsce, które wraz z całym nowym kompleksem, który już niebawem otworzymy jest DLA WAS.

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201