W tym szczególnym dniu chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym pracownikom i współpracownikom. Ciężko pracujecie przez cały rok, a grudzień jest dla wielu z Was tym najbardziej intensywnym miesiącem. Mamy nadzieję, że gdy siądziecie po pracy lub przed pracą przy wigilijnym stole, otuli Was kojąca cisza lub cudowny gwar rozmów i śmiechów najbliższych – czego tylko akurat potrzebujecie i jak tylko chcielibyście te magiczne chwile spędzić. Bądźcie sobą, bo jesteście najlepsi ❤ Oby to, co w życiu ważne i piękne stało się naszym udziałem, a miłość i serdeczność płynące z naszych serc wywołały w drugim człowieku uśmiech i poczucie bliskości.

A myślami zawsze spotykamy się przy naszych małych i większych pacjentach – w naszym drugim domu. Nadziei. Was, kochani obserwujący i Przyjaciele, prosimy o to, byście cieszyli się w tych niepewnych i zwariowanych czasach obecnością drugiego człowieka. Korzystajcie z niej jak najbardziej intensywnie można, z ogromną uważnością. Odłóżcie telefony, popatrzcie sobie w oczy, przytulajcie się – BĄDŹCIE. My zapewne będziemy nieco offline, by po świętach dokładnie zdać Wam relację z tego, kto nas odwiedził i co się działo w zaciszu Oddziału.

Miłości, zdrowia i spokoju życzą Wam

Prezes Aleksandra Ruszczak oraz Członkowie Zarządu Fundacji

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201