„Trzeba mieć wielkie serce, by kształcić małych ludzi” ❤️

W dniu tak szczególnym życzymy wszystkim naszym pedagogom, terapeutom, logopedom, fizjoterapeutom, psychologom (bo każdy z Was kształci nasze dzieci i uczy je różnych rzeczy) satysfakcji z wykonywanej pracy oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Dziękujemy z całego serca za trud włożony w nauczanie naszych dzieci, za poświęcony czas, za uśmiech, za dobrą radę i cierpliwość. Jesteśmy wdzięczni za inspirację, motywację i siłę do stawiania nowych wyzwań maluchom.
Praca w oddziale to o wiele więcej niż praca nauczyciela szkolnego. Tutaj jesteście trochę lekarzem, trochę przyjacielem, niekiedy staracie się zastąpić mamę lub tatę, uczycie dzieci jak jeść, jak chwytać coś w rękę, chodzić, jak odczuwać świat, rozpoznawać emocje, cieszyć się życiem… Uczycie funkcjonować w nowej sytuacji całe rodziny. Służycie pomocą. Pozwalacie się wypłakać. Dzielicie się dobrą energią.
Jesteście najlepsi 💪 Życzymy cudownego świętowania naszym pedagogom z Nadziei, nauczycielom z ZS nr 26 w Toruniu oraz naszym koleżankom z projektu PFRON-u.

Z szacunkiem

Prezes Aleksandra Ruszczak wraz z Zarządem

oraz koleżanki i koledzy z pracy 🙂

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201