Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima (ul. Dekerta 27/35) zbiera dla nas nakrętki. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy nas wybrali – Radzie Rodziców, Dyrekcji i Nauczycielom, Sponsorom, którzy zakupili pojemnik na nakrętki. Od 23 września tego roku do pojemnika w kształcie serca przy przedszkolu można przywozić nakrętki.

Przypominamy, że zbierać można nie tylko nakrętki od napojów, ale… właśnie. Nie zawsze wiemy, jakie nakrętki nadają się do recyklingu.

Jakie nakrętki zbierać?

Wszystkie te, które są plastikowe. Byle były przez nas oczyszczone i pozbawione tekturowych, plastikowych czy metalowych elementów – niektóre nakrętki je posiadają, np. te od ketchupu czy po kawie w słoiku. Metal może się znajdować także w zakrętkach płynów do spryskiwania. Nakrętki nie mogą mieć też etykiet, cen.

Zbieramy zatem nakrętki z plastikowych butelek, nakrętki od kawy, nakrętki po mleku czy soku w kartonie, różnego rodzaju nakrętki po kosmetykach, paście do zębów, płynach do prania, płukania czy innych środkach czyszczących. Nadają się także pojemniki po Kinder Niespodziankach czy plastikowe dozowniki.

Pieniądze zebrane ze zwrotu nakrętek do recyklingu zasilą konto, z którego pieniądze wydawane są w całości na pokrycie finansowania leczenia i rehabilitacji naszych Podopiecznych.

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201