Już od ćwierć wieku pomagamy dzieciom niepełnosprawnym. To doskonała okazja by uczcić z Wami istnienie Fundacji, bo bez dobroczyńców takich jak Wy nie moglibyśmy pomagać! 28 sierpnia 2021 (sobota) od godz. 20 w Świetlicy w Biskupicach (ul. Kościelna 30) odbędzie się Bal Charytatywny połączony z Galą 25-lecia Hospicjum Nadzieja.

Pieniądze z organizowanych tam licytacji oraz z biletów wstępu zostaną przekazane w całości na budowę nowej siedziby Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży czyli nowego Domu dla naszych Podopiecznych. Chcesz potańczyć do białego rana? Chciałbyś pobawić się z pozytywnymi ludźmi i przy okazji zrobić coś dobrego dla nieuleczalnie chorych dzieciaków?

Zadzwoń i zapisz się: 603509790

Cena wstępu: 240 zł za parę, 120 zł za osobę

Mamy dla Was mnóstwo atrakcji!


Bal organizowany jest przez wolontariuszy z Gminy Łubianka pod przewodnictwem Pani Ilony Sołtysiak dzięki przychylności Sołtysa Biskupic – Piotra Łuczaka – wszyscy zapraszają Was serdecznie do zabawy!

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201