Dziś trochę wspomnień z kalendarzem w dłoni. 25 lat temu śp. Ołena Bożemska powołała do życia Fundację Pomoc Rodzinie i Ziemi. 5 lat później fundacja ta otrzymała wpis do KRS i zaczęła pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Pomaga niezmiennie od 20 lat. W 2002 roku powołano do życia Dziecięce Hospicjum Nadzieja. Zrzesza ono kilkudziesięciu podopiecznych. Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, w którym świadczymy stacjonarną i całodobową pomoc naszym dzieciakom istnieje już od 13 lat. Fundacja się zmieniała.

W 2013 roku Aleksandra Ruszczak została Prezesem. Jej głośny śmiech, szacunek i troska o drugiego człowieka oraz dbałość o integrację Mam w środowisku wspomina z czułością każdy, kto miał z naszą Panią Prezes do czynienia. Nadeszły kolejne zmiany. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, powstał Pododdział Dzieci Wentylowanych Mechanicznie dla pacjentów z niewydolnością oddechową, a 3 lata temu rozpoczęliśmy budowę nowego obiektu, by pomagać jeszcze lepiej i efektywniej. Zrodziła się też myśl o opiece wytchnieniowej, więc nowy budynek nie tylko zastąpi starą siedzibę, ale i będzie miejscem, w którym rozpoczniemy pracę z pacjentami dorosłymi, w osobnym specjalnie do tego stworzonym skrzydle. Chcemy pomagać dalej ❤ Możesz nam w tym pomóc. Potrzebujemy wyposażenia. Wyposażenie sali audiowizualnej, łóżka do sal małych pacjentów oraz meble do gabinetów lekarskich, pielęgniarskich i specjalistycznych to podstawa. Prosimy o wspieranie nas poprzez zbiórkę na www.siepomaga.pl/zbudujemynadzieje

Jeśli chcesz pomóc nam doposażyć nową siedzibę Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Służewskiej, skontaktuj się z nami tel.: 579026793 ☎️

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201