Najczęstsze pytania kierowane do nas telefonicznie i mailowo dotyczą tego, co możecie zakupić, by wesprzeć nasze dzieci. Chcecie znać konkretne nazwy artykułów spożywczych i pielęgnacyjnych. Do tej pory imiennie przesyłaliśmy Wam takie listy lub co jakiś czas dodawaliśmy je na stronie w stosownych wpisie informacyjnym. Od jutra będziecie mogli taką aktualną listę potrzeb znaleźć na naszej głównej stronie i po prostu pobrać/wydrukować. Będzie ona aktualizowana na bieżąco.

Potrzeby są ogromne, dlatego dziękujemy z całego serca wszystkim darczyńcom – także tym anonimowym, których było naprawdę wielu! Dziękujemy również za pamięć i wspieranie akcji nakrętka.

Co zatem przyda się maluchom? Między innymi Zosieńce, która spaceruje po śniadaniu 🙂

podkłady na łóżka 60×90 cm, 60×40 cm
cewniki do odsysania, rozmiar: 10 i 12
pieluchy jednorazowe „Abena” M1 i Sx2,
pieluchy typu „Seni” (duże rozmiary: od 60 cm w pasie i większe czyli rozmiary 0, 1, 2),
pampersy rozmiar od 4-6
duże prześcieradła na łóżka – rozmiar: 2 x 2,2 m, z gumką,
deserki owocowe w tubkach i obiady w słoikach,
odżywki Resourse – różne smaki,
rurki tracheostomijne: firmy Shiley – nr 5,5 z balonem; firmy Sumi – 7,0 z balonem
„Fantomalt”

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201