Życzymy Wam Dzieciaki stabilnego stanu zdrowia, jak najmniej bólu i cierpienia, jak najwięcej uśmiechu i radości. Kochamy Was! Wszak dziś DZIEŃ DZIECKA. A w Dniu Dziecka mogą wydarzyć się prawdziwe cuda 💛 Zarazimy dzisiaj dobrem swoje dzieci, ciocie, kuzynów, koleżanki, przyjaciół, szefa, sąsiadkę… Co Wy na to? Przekroczyliśmy magiczne 8 tysięcy w zbiórce. Dziękujemy! Myślicie, że uda nam się dzisiaj dobić do 9 tysięcy? Rzucamy Wam wyzwanie! Zróbcie zbiórki w pracy, masowo udostępniajcie nasze posty. Ty również dokonaj symbolicznej wpłaty na naszą zbiórkę – 10 zł od każdego z Was sprawi, że kwota będzie zaskakująco duża!

WEJDŹ NA:

www.siepomaga.pl/zbudujemynadzieje i dokonaj wpłaty. Pomożesz dokończyć budowę oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego dla nieuleczalnie chorych Dzieciaków. Zasługują na lepsze warunki do leczenia i nowy dom! 🏡 Dzieci z Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu czekają na Twoją pomoc w spełnianiu marzeń.

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201