Przygotowywaliśmy się do tego dnia.
„Bo matka to Nadzieja, ktora przychodzi i wszystkie drzwi otwiera” 🌷🌷🌷

26 maja wszystkie mamy powinny usłyszeć „MAMY – teraz czas dla siebie”. Mamy dzieci nieuleczalnie chorych, mamy z naszej rodziny hospicyjnej, nie mają tego czasu. Wiecznie oddane, wiecznie przy Dziecku, gotowe przytulać, nieść ukojenie i walczyć z trudami codzienności.
Życzymy Wam, kochane Mamy, byście w oczach Dziecka dostrzegały każdego dnia miłość, która napełni Was siłą i wiarą 💝 Wasza obecność jest dla Dzieci czymś najlepszym. Nie da się jej zastąpić. To dzięki Wam dzieci czują się bezpiecznie.

Wszystkiego najpiękniejszego dla każdej ze znanych nam Mam!

Dobrze, że Was mamy, Mamy 💛💙💛

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201