Lokomat jest w pełni automatyczną ortezą kończyn dolnych. Trening z jego wykorzystaniem pozwoli nam na rehabilitację pacjentów na bieżni, z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego wzorca chodu. Zdecydowana większość naszych podopiecznych ma z tym ogromny problem. Albo w ogóle nie chodzi, albo porusza się w sposób, który utrwala patologiczny wzorzec chodzenia, często upośledzający funkcjonowanie dzieci (wady stóp, naciągnięcie i skrócenie ścięgien). Nieprawidłowy wzorzec chodu jest niezwykle bolesny. Zwłaszcza dla dzieci, które nie potrafią tego bólu wyrazić słowami, wskazać jego dokładnej lokalizacji.

Jest to wynik wielu następstw schorzeń neurologicznych. Lokomat jest dla nich nadzieją, ponieważ umożliwia wczesną naukę chodu u pacjentów, którym brak dostatecznej siły mięśniowej, by uczynić to przy tradycyjnych metodach rehabilitacyjnych. Sprzęt jest sterowany elektronicznie, dopasowywany do potrzeb pacjenta. A potrzeby są ogromne. Na ekranie komputera wyświetlana jest informacja, czy chód przebiega prawidłowo (funkcja biofeedback). Sprawia to, że pacjent świadomy może kontrolować swój ruch i wpływać na jego jakość w aktywny sposób, motywować się do działania. To także informacja zwrotna dla terapeuty oraz rodzica. Postępy są zapisywane w systemie.

Lokomat pomógłby nam rehabilitować również dzieci z Hospicjum domowego Nadzieja, ponieważ jego zastosowanie terapeutyczne jest na tyle szerokie, że obejmuje nie tylko mózgowe porażenia, a ich mamy najwięcej w oddziale, ale i uszkodzenia rdzenia kręgowego, rozległe urazy mózgu, endoprotezy, stwardnienia rozsiane, na które młodzi ludzie chorują coraz częściej, udary, chorobę Parkinsona czy też nieobce rodzicom naszych podopiecznych z hospicjum domowego rdzeniowy zanik mięśni czy wady genetyczne. Lokomat nie zastępuje procesu rehabilitacji, ale doskonale go wspomaga i zwiększa jego efektywność.

Sprzęt ten jest najbardziej innowacyjną metodą reedukacji chodu u małych pacjentów. Potrafi zdziałać więcej niż fizjoterapeuta, ponieważ jest w stanie precyzyjnie, zawsze tak samo, ustabilizować dziecko we właściwej pozycji (funkcja zapamiętywania parametrów właściwych dla danego dziecka). Jest niewiele specjalistycznych sprzętów dostosowanych dla potrzeb naszych dzieci. Dlatego właśnie tak bardzo zależy nam, by znalazł się w naszym wyposażeniu. Potrafi zdziałać prawdziwe cuda w o wiele krótszym czasie, niż uczyniłby to sam terapeuta, bez pomocy sprzętu.

To sprzęt niezwykle drogi, na który Fundacja nie ma pieniędzy. Mamy jednak wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby obsługiwać tego rodzaju urządzenie i pomóc przede wszystkim naszym dzieciom z Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu. Wielu z nich została porzucona przy porodzie i jesteśmy jedynymi osobami, które mogą zawalczyć o ich zdrowie i szczęście, dlatego apelujemy – pomóżcie nam stoczyć tę nierówną walkę. Dzięki Wam możemy pomóc kolejnym potrzebującym.

Chcesz nam pomóc zebrać pieniądze na LOKOMAT? Wesprzyj nas poprzez zbiórkę na pomozesz.pl. Znajdziesz ją TU

(https://www.pomozesz.pl/kategoria-zbiorki/pomoz-w-zakupie-lokomatu)

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201