Celem działania Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu jest działanie na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, a także pomoc ich rodzinom.Stacjonarny, całodobowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży nie jest zakładem, oddziałem czy placówką. To jest nasz dom, dom naszych Dzieci.

Mieścimy w Toruniu przy ul. Włocławskiej 169B się w samodzielnym parterowym budynku z zapleczem rekreacyjnym, oddalonym od ruchliwych miejsc, sąsiadującym z lasem. Podopieczni Fundacji to dzieci i młodzież od urodzenia do 18 roku życia, cierpiący na nieuleczalne choroby, takie jak: dystrofie mięśniowe, ciężkie porażenia mózgowe z niedowładami, wady genetyczne/wrodzone rozwojowe, przepukliny oponowo – rdzeniowe oraz nowotwory. Dziecko, które chcemy wprowadzić w świat musi uzyskać możliwie do swej niepełnosprawności najwyższą samodzielność – niech dowie się jak najwięcej, niech zdobędzie tyle umiejętności, żeby być jak najmniej uzależnione od innych. W otoczeniu powinno czuć się bezpiecznie i czerpać z życia zadowolenie. Świat dzieci niepełnosprawnych musi być światem bezpiecznym, bogatym w doznania, pełnym urozmaiconych, pozytywnych bodźców i doświadczeń.

Dziecko, które chcemy wprowadzić w świat musi uzyskać możliwie do swej niepełnosprawności najwyższą samodzielność – niech dowie się jak najwięcej, niech zdobędzie tyle umiejętności, żeby być jak najmniej uzależnione od innych. W otoczeniu powinno czuć się bezpiecznie i czerpać z życia zadowolenie. Świat dzieci niepełnosprawnych musi być światem bezpiecznym, bogatym w doznania, pełnym urozmaiconych, pozytywnych bodźców i doświadczeń.Prowadzone działaniaW ramach działalności Fundacji prowadzone są 3 podmioty: od 2003 roku Hospicjum domowe dla dzieci chorych onkologicznie, z chorobami genetycznymi i wielowadziem, od 2008 roku Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży, a od lutego 2017 r. Oddział Dzieci Wentylowanych Mechanicznie. Trafiają do niego pacjenci ze skierowaniem lekarskim, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Wśród naszych Podopiecznych są dzieci ze skierowaniem sądowym – porzucone przy porodzie bądź później i zapomniane przez rodziców i Państwo, sieroty i półsieroty. Ze względu na Ich stan zdrowia pięciu pacjentów jest podłączonych pod respiratory. Jesteśmy jedynym Oddziałem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży w naszym województwie.Nasz Dom jest przeznaczony dla małych pacjentów, którzy nie wymagają już hospitalizacji, ale muszą być objęci całodobową, profesjonalną opieką, a z różnych przyczyn nie mogą trafić do środowiska rodzinnego. Wykwalifikowana kadra: lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, pedagodzy i terapeuci zajęciowi, psycholog, logopeda stara się tworzyć optymalne warunki rozwoju dla 14 podopiecznych oraz 5 na pododdziale wentylacji mechanicznej. Posiadamy wyposażoną salę do rehabilitacji polisensorycznej i salę audiowizualną.

Zapewniamy: całodobową opiekę pielęgniarską (pielęgnacja pacjenta, zabiegi higieniczne, pierwsza specjalistyczna pomoc w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka),stałą opiekę lekarską (lekarz pediatra, lekarz rehabilitacji, lekarz neuropsychiatra),codzienne zajęcia z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji,terapeutyczną opiekę psychologa, logopedy, neurologopedy oraz terapeuty zajęciowego,edukację (pedagodzy),realizację potrzeb kulturalnych (liczne koncerty, przedstawienia teatralne, wyjazdy poznawcze, imprezy integracyjne).Przyjmujemy również dzieci zakwalifikowane do żywienia pozajelitowego.Pomaga nam kilkudziesięciu wolontariuszy.W czasie pobytu dziecka w naszym Domu jego rodzice mają zapewnione stałe kontakty z dzieckiem.W przypadku dzieci, których pobyt w naszym Domu spowodowany jest brakiem rodziców biologicznych, we współpracy z ośrodkami adopcyjnymi, podejmujemy starania, aby każde dziecko znalazło nową, kochającą rodzinę.

Opieką Hospicjum Domowego jest objętych 53 ciężko, nieuleczalnie chorych dzieci, których rodziny w niektórych sytuacjach mogą liczyć tylko na nasze wsparcie. Mali pacjenci pozostają w swoich domach, a nasz zespół do nich dojeżdża. Opieka hospicyjna zapewnia m.in.: kompleksową opiekę medyczną (opieka pielęgniarska), całodobową opiekę paliatywną i terapeutyczną, leczenie i konsultacje specjalistyczne, przygotowanie i pomoc rodzinie chorego dziecka w opiece i pielęgnacji w warunkach domowych, rehabilitację mającą na celu aktywizację i usprawnienie ruchowe dziecka, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, edukację rodziny, pomoc pedagogiczną, wsparcie psychologiczne, transport dzieci na chemioterapie i radioterapie oraz konsultacje specjalistyczne, transport dzieci do ośrodków rehabilitacyjnych, wyjazdy wypoczynkowe dla rodzeństwa. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Włocławskiej 169B w Toruniu, który zajmuje się pacjentami nieuleczalnie chorymi, będzie miał nowy budynek – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Dorosłych z 20 miejscami dla dorosłych i 12 dziecięcymi.

Jak wykorzystamy 1%?

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych jest złożonym, wieloetapowym i wielowymiarowym procesem zmierzającym do maksymalnego usprawnienia osób objętych niepełnosprawnością. Usprawnianie to odbywa się na drodze wielu profesjonalnych działań o charakterze leczniczym, psychologicznym, pedagogicznym i społecznym. Prowadzimy czynną rehabilitację polisensoryczną – jest to kompleksowa metoda terapeutyczna, która oddziałuje na wszystkie zmysły, sprawia, że rozwija się ciało i umysł. Przy zastosowaniu integracji sensorycznej następuje stymulacja układu przedsionkowego, proprioceptywnego, usprawnienie zmysłu dotyku, wzroku i słuchu. Najważniejszym celem terapii jest odblokowanie mózgu, dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców płynących z otoczenia i własnego ciała oraz zdolność do odczuwania i rozumienia tych informacji.

Chcesz wesprzeć dzieci z Hospicjum Nadzieja? Przekaż 1% podatku na Fundację Społeczno-Charytatywną „Pomoc Rodzinie i Ziemi” w Toruniu.

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000017073/

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201