W naszym Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym mieszkają Dzieci, które mają TYLKO nas. Dzieci porzucone. Ich opiekunami prawnymi są nasi koledzy i koleżanki z pracy, nasi przyjaciele.
Dbamy, by świętować Ich urodziny, organizować ferie zimowe, wakacje, niespodzianki… Każdego dnia pokazujemy Im świat.
Nie damy im oczywiście tego, co daje innym dzieciom kochający rodzic. Nie da się go zastąpić. Każdego dnia staramy się jednak, by jak najmniej cierpiały. By cieszyły się dzieciństwem, które jest bardzo kruche. Każdy dzień tych dzieci to DAR.

Staramy się dać im namiastkę Domu 🏡 Przeszkadzają nam w tym kilkuosobowe ciasne sale. Potrzebujemy Waszego wsparcia, by dać Im komfort dwuosobowych pokoi i osobnych łazienek. Wycierpiały już zbyt wiele i zasługują na poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

💚 Mamy profesjonalny personel medyczny – dbamy o Ich zdrowie.
💚 Mamy rehabilitantów – dbają o Ich kondycję.
💚 Mamy terapeutów – dbają, by Ich rozwój osiągnął maksymalnie wysoki do możliwości poziom.
💚 Mamy SERCA, które w całości Im oddajemy podczas swojej pracy.

💓 MAMY WAS – to Wasza codzienna pomoc sprawia, że możemy pomagać naszym maluchom ❤ Dziękujemy!

Pamiętajcie o nas, przekazując 1% podatku.
ZRÓBMY RAZEM COŚ DOBREGO DLA NIEULECZALNIE CHORYCH DZIECI.
Dla Ich uśmiechu – WARTO ❤

Klikając w link, możesz przekazać nam swój 1%
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000017073/

❤

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201