Z wielkim żalem informujemy, że w piątek (5 lutego 2021 r.) o godz. 15 zmarła dr Alina Moniuszko-Codrow, neurolog i psychiatra dziecięcy. Na emeryturze nie miała chwili wytchnienia – pracowała, bo była kochającym życie i drugiego człowieka społecznikiem. Pełna empatii, niosła ukojenie naszym Dzieciom i ich Rodzinom. Reagowała na każdy telefon, niezależnie od pory dnia. Była gotowa nieść innym pomoc choćby w środku nocy. Zawsze uśmiechnięta, z sercem na dłoni.

Miała 94 lata, a swoją pozytywną energią i siłą do działania mogłaby zasilić elektrownię. Świeć Panie nad Jej Duszą. To wielka strata dla całej rodziny hospicyjnej.

O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy Was niebawem.

Przypominamy tekst o Pani Doktor, który ukazał się kilka lat temu w „Nowościach”:

Gra w brydża, chodzi po górach, jeździ na sympozja. Uważa, że myślenie negatywne utrudnia życie. Jest do dyspozycji pacjentów w dzień i w nocy, leczy za darmo.

Dla pacjenta w dzień i w nocy, „Nowości” (3 lutego 2011)
https://nowosci.com.pl/dla-pacjenta-w-dzien-i-w-nocy/ar/11020784

Fot. archiwum Gazety Pomorskiej

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201