Zapraszamy do udziału w szkoleniach online dla opiekunów rodzinnych realizowanych przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku i Fundację Agory. Opiekunowie rodzinni osób przewlekle chorych w domach w czasie pandemii potrzebują szczególnego wsparcia. Właśnie dlatego Fundacja Hospicyjna uruchomiła cykl szkoleń online, dotyczących różnych aspektów sprawowania opieki w domu. Opiekunowie mogą także rejestrować się na grupy wsparcia online, prowadzone przez doświadczone psycholożki. Udział w szkoleniach i grupach jest bezpłatny.

Poniżej zamieszczamy linki do szkoleń online:

29 stycznia, godz. 13:00-14:30: Jak lepiej komunikować się z chorym bliskim? – warsztat z psycholożką Hospicjum Dutkiewicza, Anną Marlęgą-Woźniak:

https://fundacjahospicyjna.clickmeeting.com/szkolenia-dla-opiekunow-rodzinnych-spotkanie-z-psychologiem-/register

5 lutego, godz. 13:00-14:30 – Czynności pielęgnacyjne w domu – szkolenie z pielęgniarką Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku:

https://fundacjahospicyjna.clickmeeting.com/szkolenia-online-dla-opiekunow-rodzinnych-czynnosci-pielegnacyjne/register

19 lutego, godz. 13:00-14:30: Wszystko, co musisz wiedzieć o wsparciu socjalnym – szkolenie z Ewą Starkel, pracownikiem socjalnym Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku.

Będzie możliwość zadawania pytań prowadzącej, można je również przysłać wcześniej, na adres: e.starkel@hospicjum.info. Szkolenie będzie prowadzone na żywo.

Link do rejestracji: https://fundacjahospicyjna.clickmeeting.com/172787418/register

Informacje o kolejnych szkoleniach zostaną podane na stronie www.opiekunrodzinny.pl 

W ramach projektu można zapisywać się także na grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych przewlekle chorych i niesamodzielnych osób dorosłych.

Grupy mają charakter zamknięty, a liczba uczestników jest ograniczona – może w niej uczestniczyć do 10 osób w każdej z grup. O przyjęciu do grupy wsparcia online decydują łącznie: kolejność zgłoszeń, odpowiedź na pytania otwarte zawarte w formularzu rejestracji i rozmowa telefoniczna/e-mailowa z Prowadzącą. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Grupa 1Grupa wsparcia dla opiekunów rodzinnych osób dorosłych

Dołącz do grupy wsparcia online organizowanej w ramach projektu opiekunrodzinny.pl

Termin pierwszego spotkania grupy to 2 lutego 2021. 

Spotkania będą się odbywały poprzez platformę ClickMeeting. Konieczny jest więc dostęp do Internetu oraz sprzęt wyposażony w kamerę i mikrofon.

Link do regulaminu:

https://www.fundacjahospicyjna.pl/images/Regulaminy_OR/POR_RegulaminGrupwsparcia.pdf

Link do rejestracji:

https://fundacjahospicyjna.clickmeeting.com/grupa-wsparcia-dla-opiekunow-rodzinnych-osob-doroslych/register

Grupa 2Grupa wsparcia dla opiekunów rodzinnych w żałobie po stracie dorosłego podopiecznego

Dołącz do grupy wsparcia online organizowanej w ramach projektu opiekunrodzinny.pl

Termin pierwszego spotkania grupy to 9 lutego 2021. 

Spotkania będą się odbywały poprzez platformę ClickMeeting. Konieczny jest więc dostęp do Internetu oraz sprzęt wyposażony w kamerę i mikrofon.

Link do regulaminu:https://www.fundacjahospicyjna.pl/images/Regulaminy_OR/POR_RegulaminGrupwsparcia.pdf

Link do rejestracji: https://fundacjahospicyjna.clickmeeting.com/grupa-wsparcia-dla-opiekunow-rodzinnych-w-zalobie-po-stracie-doroslego-podopiecznego/register

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201