Aktualna ciężka sytuacja spowodowana Covid-19 dotknęła także sferę związaną z zapewnieniem przez PFRON dostępności wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych osób (opiekunów osób niepełnosprawnych) i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo możliwe jest aplikowanie bez wychodzenia z domu.

Od 01 stycznia 2021 Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON w Toruniu uruchomił platformę SOW, umożliwiając skorzystanie z pełnego procesu w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, uwzględniający udział organizatorów turnusów jako użytkowników systemu. Zachęcamy Państwa do korzystania z tych nowych udogodnień.

Informacje związane z nową funkcjonalnością obsługi turnusów rehabilitacyjnych w SOW dostępne są pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/komunikaty/organizatorzy-turnusow-nowymi-uzytkownikami-systemu-sow/index.html

Wszystkie informacje związane z Systemem SOW znajdziecie Państwo na dedykowanym portalu:  https://portal-sow.pfron.org.pl/

Do dyspozycji Państwa jest także Infolinia SOW, która jest czynna w godzinach od 09.00-17.00 od poniedziałku do piątku, dostępna pod numerem: 800 889 777.

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201