Pani Inga Brzezińska z naszego zespołu Hospicjum Nadzieja znalazła się wśród laureatów konkursu ,,Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego’’.

W dniu 8 października 2020 w Urzędzie Marszałkowskim uhonorowano najlepszych terapeutów specjalnymi nagrodami. Nasza znakomita i doświadczona terapeutka zajęciowa odebrała wczoraj z rąk marszałka Piotra Całbeckiego to szczególne wyróżnienie. Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się prowadzeniem terapii poprzez wykorzystanie odpowiednich metod i form. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi to ogromne wyzwanie, wymaga cierpliwości i ogromnego zaangażowania. Mamy nadzieję, że ten zawód dzięki takim konkursom stanie się bardziej doceniany i szanowany. W dobie starzejącego się coraz szybciej społeczeństwa terapeuci zajęciowi są i będą niezwykle potrzebni. Wiele osób z dysfunkcjami zarówno dzieci jak i dorośli potrzebują ich opieki, wsparcia, a także różnych form terapii.

Gratulujemy Pani Indze tego wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym. Dziękujemy, że dbasz o rozwój psychiczny i społeczny podopiecznych naszej fundacji. Poniżej link z tej uroczystości:

https://ddtorun.pl/pl/15_fotorelacje/93_oficjalnie/6518_wyroznienia-dla-specjalistek-od-terapii.html

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201