Wesprzyj zbiórkę na LOKOMAT

Wesprzyj zbiórkę na LOKOMAT

Lokomat jest w pełni automatyczną ortezą kończyn dolnych. Trening z jego wykorzystaniem pozwoli nam na rehabilitację pacjentów na bieżni, z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego wzorca chodu. Zdecydowana większość naszych podopiecznych ma z tym ogromny problem. Albo w...
Twój 1% dla Nadziei

Twój 1% dla Nadziei

Celem działania Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu jest działanie na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, a także pomoc ich rodzinom.Stacjonarny, całodobowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży nie jest zakładem,...
Wielkanocna paka dla dzieciaka – zbiórka!

Wielkanocna paka dla dzieciaka – zbiórka!

Święta Wielkanocne już niebawem. Powoli wprowadzamy naszych podopiecznych w tematykę WIOSENNO-ŚWIĄTECZNĄ. Co roku Ktoś o nas pamięta. Może w tym roku będziesz to Ty? Dołącz do akcji wielkanocnej i podaruj naszym podopiecznym coś słodkiego na te święta Jeśli chciałbyś...
Spotkanie z wiceministrem Pawłem Wdówikiem

Spotkanie z wiceministrem Pawłem Wdówikiem

Podczas piątkowej wizyty w Toruniu, wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik odwiedzili naszych podopiecznych w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Włocławskiej. Wiceminister Paweł Wdówik jest niewidomy i podkreśla, że...
Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy kolejny Światowy Dzień Chorego – święto, które ustanowił Jan Paweł II po to, by zwrócić uwagę nie tylko na osoby chore, ale również na te, które się nimi opiekują, by wesprzeć tym samym szlachetną ideę wolontariatu. Obchodzimy ten dzień po...

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201