Światowy Dzień Wcześniaka

Światowy Dzień Wcześniaka

1 na 10 dzieci jest wcześniakiem. Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony jest 17 listopada każdego roku na całym świecie. Pozdrawiamy wszystkie wcześniaki – te maleńkie, te zmagające się z wieloma problemami zdrowotnymi, te nieco większe i te, które już dawno są...
Oliwka czeka na operację

Oliwka czeka na operację

Czekamy na decyzję o operacji, która może przedłużyć życie naszej Oliwki i ją uratować… Jest w szpitalu w Warszawie, po pierwszych ukłuciach, bardzo smutna. Kochanie, wspieramy Cię mocno! Trzymajcie kciuki za Oliwię i wyślijcie jej mnóstwo ciepłych...
Kalendarium Nadziei

Kalendarium Nadziei

Dziś trochę wspomnień z kalendarzem w dłoni. 25 lat temu śp. Ołena Bożemska powołała do życia Fundację Pomoc Rodzinie i Ziemi. 5 lat później fundacja ta otrzymała wpis do KRS i zaczęła pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Pomaga niezmiennie od 20 lat. W 2002 roku...
Najlepszego Pawłom i Piotrom!

Najlepszego Pawłom i Piotrom!

Jak głosi przysłowie: „Piotr wie, co mówi, Paweł zaś mówi, co wie”. I jednych i drugich cenimy! Każdy z nas z pewnością zna niejednego Piotra i przynajmniej jednego Pawła. Wszystkim naszym zespołowym Piotrom i Pawłom, Piotrusiom i Pawełkom z Grona...
Zbudujmy Lepszy Świat – Gala i Koncert w Bydgoszczy

Zbudujmy Lepszy Świat – Gala i Koncert w Bydgoszczy

Cóż to był za wieczór! Wczoraj w bydgoskiej Fabryce Lloyda odbyła się Gala i Koncert z okazji 30-lecia Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod hasłem „Zbudujmy Lepszy Świat”. Jest nam niezmiernie miło, że nasza Fundacja była jednym z beneficjentów tego pięknego...
Jak pobrać listę potrzeb?

Jak pobrać listę potrzeb?

Najczęstsze pytania kierowane do nas telefonicznie i mailowo dotyczą tego, co możecie zakupić, by wesprzeć nasze dzieci. Chcecie znać konkretne nazwy artykułów spożywczych i pielęgnacyjnych. Do tej pory imiennie przesyłaliśmy Wam takie listy lub co jakiś czas...

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201