Kalendarium Nadziei

Kalendarium Nadziei

Dziś trochę wspomnień z kalendarzem w dłoni. 25 lat temu śp. Ołena Bożemska powołała do życia Fundację Pomoc Rodzinie i Ziemi. 5 lat później fundacja ta otrzymała wpis do KRS i zaczęła pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Pomaga niezmiennie od 20 lat. W 2002 roku...
Przyjechały okna na budowę!

Przyjechały okna na budowę!

Mamy połowę czerwca. Budowa Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży oraz oddziału dla dorosłych wciąż trwa. Nic nie cieszy bardziej, niż wstawianie okien – budynek zostaje w ten sposób „domknięty”, watr już tak nie hula no i prace...
Budujemy Nowy DOM: bilbord już wisi!

Budujemy Nowy DOM: bilbord już wisi!

Przy ulicy Kraszewskiego (nieopodal Cienema City) możecie zobaczyć nasz nowy bilbord! Dziękujemy naszemu sponsorowi czyli Pani Teresie Dróżdż i frmie Dakat, która jest franczyzobiorcą restauracji McDonald’s w Toruniu za okazaną pomoc przy realizacji tego...
Beton wylany!

Beton wylany!

26 lipca po godz. 13 pracownicy firmy MaxBud wylali beton na placu budowy.  To fundament pod budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci i Dorosłych. Najpierw wyrównano piasek i obsadzono boki deskami – to stanowiło podkład pod pięciocentymetrową...

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201