Dziękujemy Piekarni Bartkowscy

Dziękujemy Piekarni Bartkowscy

Cieszymy się, że możemy liczyć na Wasze wsparcie Są osoby o cudownych sercach, jak właściciele Piekarnia Cukiernia Bartkowscy , którzy zawsze okazują nam mnóstwo dobroci. Pozdrawiamy serdecznie naszych dobroczyńców. Jeśli również chcesz nam pomóc, wejdź na...
Integracyjny plac zabaw – mamy to!

Integracyjny plac zabaw – mamy to!

Aż się chce krzyczeć MAMY TO, MAMY TO! Wczoraj miało miejsce oficjalne otwarcie i przekazanie naszego nowoczesnego integracyjnego placu zabaw. Droga do jego powstania była naprawdę długa i warto o niej przypomnieć: Pomysłodawcą samego projektu był Piotr Lenkiewicz...
Dzień Opiekuna Medycznego

Dzień Opiekuna Medycznego

Nad naszymi dziećmi z Nadziei zawsze ktoś czuwa. Mamy wielu takich aniołów stróżów, jednak w trudach życia codziennego Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego pomagają Im nasi opiekunowie medyczni Jesteście WAŻNI. Jesteście POTRZEBNI. Jesteście WSPANIALI. Życzymy Wam w...
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek!

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek!

12 maja to szczególny dzień. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Pamiętamy o Waszej pracy każdego dnia. Szczególnie w ostatnich latach widać, jak jest ona ważna i potrzebna. Mając tak wspaniały personel, możemy z powodzeniem realizować misję pomagania niepełnosprawnym...

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201