Projekt z PFRON-u: Bezpieczne WTZ…

Projekt z PFRON-u: Bezpieczne WTZ…

W dniu 31 grudnia 2020 roku zakończyliśmy realizację projektu grantowego pn.: “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant realizowany przez PFRON, dofinansowany z Funduszy Europejskich, przeznaczony był na...
Minęła 9 rocznica śmierci Ołeny Bożemskiej

Minęła 9 rocznica śmierci Ołeny Bożemskiej

Pani Ołena Bożemska-założycielka Fundacji oraz Hospicjum Nadzieja dla dzieci w Toruniu zmarła 08 stycznia 2012 roku po ciężkiej chorobie. Bezinteresownie niosła pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom, pomagała i wspierała ich rodziny w walce z ciężką chorobą. Dziękujemy...
System SOW-dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

System SOW-dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Aktualna ciężka sytuacja spowodowana Covid-19 dotknęła także sferę związaną z zapewnieniem przez PFRON dostępności wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych osób (opiekunów osób...
Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Przyjaciele Hospicjum Nadzieja, Nasi Drodzy Podopieczni, Rodzice, Pracownicy Oddziału Stacjonarnego oraz Hospicjum Domowego, Darczyńcy i Wolontariusze!!! Na nadchodzący Nowy Rok 2021 pragniemy Wam Kochani złożyć życzenia wszelkiej pomyślności. Życzymy dużo siły i...

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201