Luty 21, 2020

Wsparcie dla dzieci do 25 r.ż- ważna informacja dla rodziców i opiekunów prawnych

Wsparcie dla dzieci do 25 r.ż- ważna informacja dla rodziców i opiekunów prawnych

 Stowarzyszenie SPES wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi ze schorzeniami.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym mogą ubiegać się o   różne formy wsparcia min. na dofinansowanie zakupu środków pomocniczych i leków, dofinansowanie do zakupu podstawowego sprzętu specjalistycznego.

Zgłoszenia przyjmowane są  przez stronę:

www.dla-dzieci.spes.org.pl

Top