Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniżyszymi dokumentami. Dotyczą one zasad gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych poprzez subkonta podopiecznych oraz dokumnetu musi wypełnić osoba ubiegająca się o wsparcie.

Regulamin

Zestawienie kosztów