Posts tagged with: Nowy Rok

Świąteczny recital z okazji promocji kalendarza

W niedzielę 17 grudnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zorganizowaliśmy recital świąteczny połączony z promocją naszego „Kalendarza Nadziei 2018”.  Koncertowi towarzyszyły aukcje na rzecz

Top