Kwiecień 12, 2018

Podziękowania dla SP nr 31 w Toruniu

Podziękowania dla SP nr 31 w Toruniu

Serdecznie dziękujemy całej społeczności uczniowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. gen. Józefa Hallera w Toruniu za zorganizowanie zbiórki na rzecz naszych podopiecznych. Wczoraj przedstawicielki grona pedagogicznego – Panie Małgorzata Bieńkowska oraz Dorota Prokop – przekazały zebrane środki pielęgnacyjne w ręce Pani Prezes Aleksandry Ruszczak.

Top