Celem działania Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu jest działanie na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, a także pomoc ich rodzinom.

Podopieczni Fundacji to dzieci i młodzież od urodzenia do 18 roku życia, cierpiący na nieuleczalne choroby, takie jak: dystrofie mięśniowe, ciężkie porażenia mózgowe z niedowładami, wady genetyczne/wrodzone rozwojowe, przepukliny oponowo – rdzeniowe oraz nowotwory.

Dziecko, które chcemy wprowadzić w świat musi uzyskać możliwie do swej niepełnosprawności najwyższą samodzielność – niech dowie się jak najwięcej, niech zdobędzie tyle umiejętności, żeby być jak najmniej uzależnione od innych. W otoczeniu powinno czuć się bezpiecznie i czerpać z życia zadowolenie. Świat dzieci niepełnosprawnych musi być światem bezpiecznym, bogatym w doznania, pełnym urozmaiconych, pozytywnych bodźców i doświadczeń.

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych jest złożonym, wieloetapowym i wielowymiarowym procesem zmierzającym do maksymalnego usprawnienia osób objętych niepełnosprawnością. Usprawnianie to odbywa się na drodze wielu profesjonalnych działań o charakterze leczniczym, psychologicznym, pedagogicznym i społecznym. Prowadzimy czynną rehabilitację polisensoryczną – jest to kompleksowa metoda terapeutyczna, która oddziałuje na wszystkie zmysły, sprawia, że rozwija się ciało i umysł. Przy zastosowaniu integracji sensorycznej następuje stymulacja układu przedsionkowego, proprioceptywnego, usprawnienie zmysłu dotyku, wzroku i słuchu. Najważniejszym celem terapii jest odblokowanie mózgu, dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców płynących z otoczenia i własnego ciała oraz zdolność do odczuwania i rozumienia tych informacji.

Chcesz wesprzeć dzieci z Hospicjum Nadzieja? Przekaż 1% podatku na Fundację Społeczno-Charytatywną „Pomoc Rodzinie i Ziemi” w Toruniu

NASZ KRS:  0000017073