Wrzesień 5, 2017

Nagroda ks. Dutkiewicza

Nagroda ks. Dutkiewicza

Chwalimy się!
Otrzymaliśmy Nagrodę ks. Dutkiewicza za długoletnią współpracę i krzewienie idei holistycznej opieki nad chorym u kresu życia. Odbierzemy ją już niebawem, podczas III Konferencji Onkologiczno-Paliatywnej im. ks. E. Dutkiewicza SAC. To dla nas ważne wyróżnienie, za które dziękujemy!

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 września 2017 roku w Gdańsku.

Tegoroczna edycja będzie w szczególny sposób dedykowana współtwórcy polskiego ruchu hospicyjnego ks. Eugeniuszowi Dutkiewiczowi, którego 15. rocznica śmierci przypada we wrześniu. Dwudniowe spotkanie stanie się więc okazją do refleksji nad dotychczasowym rozwojem ruchu paliatywno-hospicyjnego w Polsce i bogactwem jego doświadczeń, a jednocześnie do dyskusji o współczesnej sytuacji i stojących przed nami wyzwaniach. Takiemu twórczemu połączeniu historii z teraźniejszością i przyszłością będzie z pewnością sprzyjała atmosfera Europejskiego Centrum Solidarności – miejsca, w którym konferencja zostanie zorganizowana.

W ramach konferencji odbędą się warsztaty oraz wykłady specjalistów z całej Polski poświęcone różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą, zagrażającą życiu. Tematem przewodnim tego naukowego spotkania ma być zawarte w podtytule konferencji hasło „Opieka zintegrowana-hospicyjne drogowskazy”.  [źródło: http://konferencja-dutkiewicza.pl/]

 

 

 

Top