Dziecko, które chcemy wprowadzić w świat, musi uzyskać możliwie do swej niepełnosprawności najwyższą samodzielność – niech dowie się jak najwięcej, niech zdobędzie tyle umiejętności, żeby być jak najmniej zależne od innych. W otoczeniu powinno czuć się bezpiecznie i czerpać z życia zadowolenie. Świat dzieci niepełnosprawnych musi być światem bezpiecznym, bogatym w doznania, pełnym urozmaiconych, pozytywnych bodźców i doświadczeń.

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych jest złożonym, wieloetapowym i wielowymiarowym procesem zmierzającym do maksymalnego usprawnienia osób objętych niepełnosprawnością. Usprawnianie to odbywa się na drodze wielu profesjonalnych działań o charakterze leczniczym, psychologicznym, pedagogicznym i społecznym. Prowadzimy czynną rehabilitację polisensoryczną – jest to kompleksowa metoda terapeutyczna, która oddziałuje na wszystkie zmysły, sprawia, że rozwija się ciało i umysł. Przy zastosowaniu integracji sensorycznej następuje stymulacja układu przedsionkowego, proprioceptywnego, usprawnienie zmysłu dotyku, wzroku i słuchu. Najważniejszym celem terapii jest odblokowanie mózgu, dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców płynących z otoczenia i własnego ciała oraz zdolność do odczuwania i rozumienia tych informacji. Prowadzenie codziennej terapii, leczenie dzieci i ich utrzymanie wiąże się z ogromnymi kosztami.

Chcesz wesprzeć dzieci z Hospicjum Nadzieja? Przekaż 1% podatku na Fundację Społeczno-Charytatywną „Pomoc Rodzinie i Ziemi” w Toruniu.

NASZ KRS:  0000017073