20 grudnia 2017 r. na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych odbyła się specjalna konferencja poświęcona wolontariatowi.

Realizacja tego zadania do została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

logo-um

Poniżej zapraszamy do zapoznania się i pobrania materiałów pokonferencyjnych w postaci e-publikacji:

Podstawy prawne organizacji pracy z wolontariuszem i wyzwania dla organizatora

Wolontariat jako droga do budowania doświadczenia zawodowego – case study

„Toruńska Baza Wolontariatu”

W ramach realizacji zadania, udało się zebrać grupę osób, które z pasji i przekonania o potrzebie niesienia pomocy chcą dawać siebie innym jako wolontariusz. Dzięki temu każdy:

  1. Kto potrzebuje pomocy wolontariuszy
  2. Realizuje zadanie, w którym jest możliwość działania wolontariuszy
  3. Posiada ofertę praktyk wolonatriackich
  4. Chce zaprezentować swoją ofetę współpracy dla wolontariszy…

Może i powinien skontaktować się z nami w celu otrzymania takiej bazy. Hospicjum „Nadzieja” dysponuje bazą kontaktową, którą możemy udostępnić po uprzednim skontaktowaniu się z nami i przedstawieniu celu i zakresu w jakim toruńska baza wolontariuszy ma ma być wykorzystana.

Zapraszamy do kontaktu:

Małgorzata Lenkiewicz – pedagog, koordynator wolontariatu  m.lenkiewicz@hospicjumnadzieja.pl