cytat-02

Wiktoria
 

Zarząd Fundacji i Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” zwracają się z serdeczną prośbą o pomoc finansową dla naszej podopiecznej Wiktorii Mruk, lat 14.

 

Wiktoria od urodzenia jest dzieckiem leżącym, cierpiącym na porażenie mózgowe czterokończynowe spastyczne. Dziecko nie siedzi samodzielnie, wymaga stałej pomocy w zakresie wszystkich czynności samoobsługowych. Wiktoria nie porozumiewa się w sposób werbalny. Pani Wiesława Mruk samodzielnie wychowuje 3 dzieci. Ojciec nie przejawia żadnych zainteresowań rodziną i nie uczestniczy w wychowywaniu dzieci. Sytuacja materialna rodziny jest bardzo trudna.

 

Stan zdrowia Wiktorii wymaga nieustannej opieki i specjalistycznej rehabilitacji.

 

Mając na uwadze dobro dziecka, prosimy o pomoc dla Wiktorii.

 

Numer konta, pod którym można wesprzeć dziecko:

 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Toruniu

Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201

Z dopiskiem: „pomoc dla Wiktorii Mruk”