cytat-02

Tobiasz

Mój syn Tobiasz ma 9 lat. Jest radosnym i dzielnym chłopcem. Od urodzenia ma rozpoznanie choroby dystrofii mięśniowej,tzn. zaniku mięśni. W 2012 roku, z powodu mocnych przykurczy ścięgień Achillesa, został poddany operacji wydłużenia ścięgien obu stóp. Operacja powiodła się i jest szansą przedłużenia chodu syna. Jedyną szansą spowolnienia zaniku mięśni jest systematyczna rehabilitacja. Na dzień dzisiejszy medycyna wobec tej choroby jest bezradna.

 

Zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych.

Są one ogromną pomocą w kompleksowej rehabilitacji syna i nadzieją, by jak najdłużej mógł chodzić, bawić się i cieszyć życiem.

 

Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc.

Małgorzata Popowska

 

Pomoc dla Tobiasza prosimy przekazać na konto

Fundacji Społeczno – Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi:

 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Toruniu

Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201

Z dopiskiem: „dla Tobiasza Popowskiego”