cytat-02

Szymon
Zarząd Fundacji i Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową dla naszego podopiecznego Szymona Jaśkowiaka.

 

U Szymona rozpoznano guz mózgu o charakterze Astrocytoma pilocyticum, założono drogę centalną typu Broviac. Choroba spowodowała upośledzenie psychoruchowe, niedowład połowiczy prawostronny średniego stopnia oraz hipoplazję nerek. Szymon jest leczony w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Katedry Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiele funduszy pochłaniają dojazdy do Kliniki. Jedynym żywicielem rodziny jest ojciec. Mama opiekuje się jeszcze dwójką rodzeństwa: Mateuszem i Bartoszem. Sytuacja materialna rodziny jest bardzo trudna.

 

Staramy się wszystkimi siłami pomóc Szymonowi. Zwracamy się zatem o dalekoidącą pomoc i ratunek dla Szymona.

 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Toruniu

Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201

Z dopiskiem: „dla Szymona Jaśkowiaka”