cytat-02

Piotr i Paweł
Piotr urodził się 4.09.1997, Paweł 17.07.2000 roku. Oboje chorują na postępujący zanik mięśni – dystrofię mięśniową Duchenne’a. Jest to choroba genetyczna powodująca postępującą i nieodwracalną dystrofię (zanik) mięśni.

 

Choroba ma charakter postępujący, początkowo zajmuje mięśnie szkieletowe, potem także mięsień sercowy. Pierwsze objawy pojawiaja się w wieku 3 – 8 lat, gdy obserwuje się opóźniony rozwój ruchowy, kłopoty z chodzeniem, bieganiem, poruszaniem się po schodach, aż powodują konieczność poruszania się na wózku ( Piotr jeździ na wózku od 3 lat, Paweł od roku). Jak dotąd nie ma skutecznej terapii leczącej dystrofię mięśniową. Nowoczesne metody rehabilitacji mogą jedynie wydłuzyć sprawność.

 

Ograniczona możliwość poruszania się chłopców wymusza dostosowanie otoczenia do ich potrzeb – konieczne było zrobienie podjazdu, wyremontowanie i dostosowanie łazienki, zakup podnośnika itd. Wszystko to, wiąże się z ogromnymi kosztami, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc.

 

Pomoc dla chłopców prosimy przekazać na konto Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi.

 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Toruniu

Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201

Z dopiskiem: „dla Piotra i Pawła Słomińskich”